Mozilla Lightning For Linux Hỗ trợ lập lịch

Tải về

3 (1) Mozilla Miễn phí 454 Dung lượng: 1,2 MB Ngày: Yêu cầu: Linux

Lightning For Linux là phiên bản dành cho hệ điều hành Linux, đây là một extension bổ sung chức năng lên lịch cho Mozilla Thunderbird và Mozilla SeaMonkey.

Vì đây là một extension nên Lightning được tích hợp chặc chẽ với Thunderbird và SeaMonkey, cho phép người dùng thực hiện các công việc lên lịch liên quan đến email một cách dễ dàng.

Điều này giúp tăng cường sức mạnh cho Thunderbird về khả năng lên lịch để cạnh tranh tốt hơn với Outlook của Microsoft.

Mozilla Lightning For Linux

Một số tính năng chính:

- Tích hợp tốt hơn với Thunderbird.

- Liên kết Emailtask.

- Tích hợp với danh bạ của Thunderbird.

- Hỗ trợ iMIP (thư mời họp).

- Hỗ trợ cải thiện CalDAV.

- Hỗ trợ cache lịch làm việc để sử dụng lịch khi ngoại tuyến.

- Đồng bộ với các thiết bị.

Tuyết Mai

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,2 MB
  • Lượt xem: 461
  • Lượt tải: 454
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Linux
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm