🖼️ Stella

🖼️
  • Phát hành: emulation net
  • Trong nhiều năm, Atari 2600 đã ngự trị ngôi vị số 1 là một game console phổ biến nhất trên thị trường. Những năm sau đó, sự thống trị trên thị trường của Atari bị lung lay bởi 8-bit gaming của Nintendo Entertainment System, nhưng những người trung thành v
  • mac
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.277