🖼️ Godotify Ứng dụng troll bạn bè trên Facebook cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: Agermanidis
  • Godotify là ứng dụng troll thú vị được thiết kế để trêu ngươi những người bạn trên Facebook của bạn, khiến họ liên tục nhìn thấy dấu "...", cứ tưởng bạn đang trả lời nên phải chờ đợi tin nhắn mãi không thôi.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 458