🖼️
  • Corona SDK

    Phát triển ứng dụng Android, iOS & Kindle miễn phí
  • Corona SDK là phần mềm có thể giúp người dùng thiết kế và phát triển nhiều ứng dụng dành cho hệ điều hành Android, iOS hoặc Kindle. Phần mềm này được tích hợp với tính năng mô phỏng hình dạng của chiếc điện thoại để người dùng tiện làm việc.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu