🖼️
  • Ardamax Keylogger Ghi lại hoạt động trên máy tính
  • Ardamax Keylogger 5.0 là một công cụ hữu ích hỗ trợ người dùng ghi lại tổ hợp phím cũng như hoạt động của người dùng trên máy tính, sau đó lưu nó sang một file log được mã hóa.
  • Xếp hạng: 4 · 81 Phiếu bầu