🖼️ Heat Early Access Game sinh tồn chân thực trên đất Mỹ

🖼️
  • Phát hành: CodeHatch
  • Chào mừng bạn đến với nước Mỹ. Sinh tồn trong thế giới Heat hoang dã, hoàn thiện bản thân, gặp “một nửa” đặc biệt, chăm sóc gia đình và thống trị thế giới.
  • windows Version: Early Access