🖼️ Genymotion 3.1 Chạy ứng dụng Android trên máy tính

🖼️
 • Phát hành: Genymobile
 • Genymotion 3.1.1 là ứng dụng giả lập Android trên máy tính với hiệu suất 3D cao. Download Genymotion cho phép người sử dụng kiểm soát đầy đủ các thiết bị Android.
 • windows Version: 3.1.1
 • Đánh giá: 51
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 148.943

🖼️ Genymotion cho Mac 3.1 Chạy ứng dụng Android trên Mac

🖼️
 • Phát hành: Genymobile
 • Genymotion 3.1.0 for Mac là ứng dụng giúp tạo các máy ảo Android trên hệ điều hành Mac. Genymotion cho phép truy cập vào những thành phần hệ thống khác.
 • mac Version: 3.1.0
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.650