🖼️ Huawei Mobile Services cho Android 2.6 Dịch vụ di động Huawei

🖼️
 • Phát hành: Huawei Internet Service
 • Huawei Mobile Services (hay Dịch vụ di động Huawei) cung cấp cho người dùng Huawei nhiều tính năng tiên tiến như Huawei ID, thông báo đẩy, thanh toán và các dịch vụ khác (tính khả dụng thay đổi theo vùng).
 • android Version: 2.6.1.308
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 95

🖼️ HUAWEI HiLink cho iOS 8.0 Quản lý Wi-Fi cho thiết bị đầu cuối của Huawei

🖼️
 • Phát hành: Huawei Internet Service
 • HUAWEI HiLink cho iOS cung cấp một dịch vụ quản lý Wi-Fi nhất quán cho tất cả các thiết bị đầu cuối của Huawei, mang lại trải nghiệm tốt hơn khi quản lý Wi-Fi và thiết bị được kết nối của bạn.
 • ios Version: 8.0.5.301
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58

🖼️ Huawei HiLink cho Android 8.0 Quản lý thiết bị phát wifi của Huawei

🖼️
 • Phát hành: Huawei Internet Service
 • Huawei HiLink hợp nhất các chức năng của ứng dụng Huawei Mobile WiFi và RuMate để cung cấp cho bạn trải nghiệm quản lý nhất quán và đơn giản hơn.
 • android Version: 8.0.5.301
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 140