🖼️
🖼️
  • Iflix Trang web xem phim & chương trình trực tuyến
  • Iflix là dịch vụ của Malaysia cho phép người dùng lựa chọn và xem nội dung video kiểu như phim và chương trình truyền hình theo ý muốn thay vì phải xem đúng giờ phát sóng. Gần đây, dịch vụ này đã hỗ trợ tiếng Việt, có kho tàng khổng lồ bao gồm nhiều phim đặc sắc của nước ngoài và Việt Nam.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu