🖼️
  • Glitch cho Android Ứng dụng chỉnh ảnh cực nhắng trên Android
  • Glitch cho Android là ứng dụng chỉnh sửa ảnh, giúp bạn tạo ra những bức hình cực “chất” nhờ các bộ lọc độc đáo. Các bức ảnh sau chỉnh sửa sẽ mang màu sắc ma mị hoặc như bị chụp hỏng ngẫu nhiên giúp tạo ra sự khác lạ và ấn tượng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu