🖼️
  • FreeNAS (AMD)
  • FreeNAS hay còn gọi là NAS (Network Attached Storage), là hệ điều hành dựa trên nền tảng cơ bản của FreeBSD 8.0 hỗ trợ nhiều công nghệ khác nhau.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • FreeNAS (Intel)
  • FreeNAS hay còn gọi là NAS (Network Attached Storage), là hệ điều hành dựa trên nền tảng cơ bản của FreeBSD 8.0 hỗ trợ nhiều công nghệ khác nhau.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu