• Công ty: Công ty TNHH phần mềm Phương Nam
 • Website: http://www.phuongnamsoft.net/
 • Email: info@phuongnamsoft.net
 • Điện thoại: (08) 3505 9555 – 0914 188 737 | Fax: (08) 3510 4796
 • Địa chỉ: 212/216B Nguyễn Văn Nguyễn, P.Tân Định, Q.1, Tp.HCM

🖼️ sG CoffeeShop 5.1 Phần mềm quản lý quán Cafe

🖼️
 • Phát hành: PhuongNamSoft
 • SG-CoffeeShop là phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý bán hàng và quản lý kho hàng cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.
 • windows Version: 5.1
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.879

🖼️ sG BillardShop 5.1 Phần mềm quản lý Bida

🖼️
 • Phát hành: PhuongNamSoft
 • sG-BIDA là phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý tính tiền giờ, bán hàng và quản lý kho hàng cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.
 • windows Version: 5.1
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.863

🖼️ sG POS 3.1 Phần mềm quản lý bán hàng

🖼️
 • Phát hành: PhuongNamSoft
 • Phần mềm quản lý bán hàng sG POS là phần mềm hỗ trợ việc quản lý các thông tin cho các doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.
 • windows Version: 3.1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.578

🖼️ sG Restaurant 4.1 Phần mềm quản lý nhà hàng

🖼️
 • Phát hành: PhuongNamSoft
 • sG Restaurant sẽ giúp quản lý mọi công việc của nhà hàng:quản lý doanh thu, quản lý xuất nhập tồn nguyên vật liệu, công nợ hàng hóa ... và lên báo cáo kết quả kinh doanh giúp chủ đầu tư nắm rõ hoạt động và lên kế hoạch phát triển.
 • windows Version: 4.1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.207

🖼️ SG KaraokeShop 5.1 Phần mềm quản lý Karaoke

🖼️
 • Phát hành: PhuongNamSoft
 • sG-Karaoke là phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý tính tiền giờ, bán hàng và quản lý kho hàng cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.
 • windows Version: 5.1
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.866