🖼️ Monster Busters cho iOS 1.3 Game match-3 càng chơi càng hay

🖼️
  • Phát hành: PlayDog Soft Co
  • Tải Monster Busters cho iOS và chinh phục ngay hơn 3,000 level với hàng loạt nhiệm vụ siêu thú vị. Cài đặt một trong những game match-3 hay nhất trên App Store và bước vào hành trình giải cứu các bạn bánh quy gừng bị nhốt trong tháp của lũ quái vật.
  • ios Version: 1.3.36