🖼️
  • Qustodio for Android Quản lý trẻ em qua thiết bị Android
  • Qustodio là ứng dụng hữu hiệu để bảo vệ người sử dụng Android. Ứng dụng này sẽ giúp bạn quản lý và giám sát con cái mình sử dụng thiết bị, giảm thiểu nguy cơ con cái truy cập vào web đen hay chơi game quá nhiều.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Qustodio cho iOS Ứng dụng kiểm soát của phụ huynh
  • Qustodio giúp các bậc cha mẹ dễ dàng hơn trong việc hạn chế thời gian sử dụng điện thoại hàng ngày của con, theo dõi hoạt động của con trên các ứng dụng Facebook và YouTube, block app, theo dõi trẻ và báo cáo tiên tiến nhất.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️