🖼️ Toymaker Demo Game nhập vai mới cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: Red Skald
  • Trong game Toymaker, người chơi sẽ khám phá một thế giới độc đáo và điều khiển nhân vật chăn dê. Đây là game nhập vai mới cho Windows có cách chơi chiến đấu theo lượt và được thiết kế theo phong cách đồ họa cổ điển.
  • windows Version: Demo