🖼️ Brezze for Microsoft Edge 0.2 Thay đổi New Tab cho trình duyệt Microsoft Edge

🖼️
  • Phát hành: Samuel Nunes
  • Brezze for Microsoft Edge là một tiện ích trên trình duyệt Edge cho phép người dùng lựa chọn trang New Tab trên trình duyệt của mình, từ đó có thể nhanh chóng chuyển hướng trang, truy cập website yêu thích.
  • windows Version: 0.2