🖼️ XBoot 1.0 Tạo usb boot

🖼️
  • Phát hành: shamurshamur
  • Xboot là một phần mềm cho phép ghi nhiều tệp ISO vào một USB hoặc DVD, vì vậy mà chúng ta có thể tận dụng hết không gian chứa của đĩa.
  • windows Version: 1.0.0.0 Beta 14
  • Đánh giá: 98
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 12.911