🖼️
🖼️
🖼️
  • Sushi Slash for Windows Phone Game chém Sushi trên Windows Phone
  • Kiểm tra xem mắt và tay bạn hoạt động nhanh như thế nào. Sushi slash for Windows Phone chính xác là game bạn muốn. Lướt để cắt bảng, phá hủy hầu hết các hình khối và bạn sẽ được lên bàn tiếp theo.
  • Xếp hạng: 4 9 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Photo Safe for Android Bảo vệ dữ liệu quan trọng
  • Bạn đang cố gắng để bảo vệ và khóa dữ liệu cá nhân? Bạn đang cố gắng khóa bức ảnh và video của mình ở vị trí an toàn? Bạn lo lắng về bảo mật dữ liệu quan trọng khi bị mất điện thoại Android hoặc có ai đó muốn xem trộm điện thoại?
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu