🖼️
🖼️
  • SpiderOak for Android Lưu trữ dữ liệu miễn phí trên Android
  • SpiderOak là tiện ích hữu hiệu để cho phép bạn thực hiện sao lưu tự động, đồng bộ hóa, chia sẻ, và truy cập vào tất cả các tập tin của mình ở bất kỳ nơi nào trên thế giới một cách dễ dàng và an toàn.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Encryptr Tạo, quản lý và lưu trữ mật khẩu an toàn
  • Encryptr là công cụ quản lý, lưu trữ mật khẩu an toàn, đảm bảo tính riêng tư và miễn phí. Nó còn có thể lưu các dữ liệu liên quan đến mật khẩu, thông tin chi tiết của thẻ tín dụng và những thông tin nhạy cảm khác.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️