🖼️ SynaMan 3.3 Chia sẻ và truyền tải file từ xa

🖼️
 • Phát hành: Synametrics
 • SynaMan là một giải pháp lý tưởng hỗ trợ cá nhân hoặc doanh nghiệp chia sẻ và truyền tải file từ xa sang bất kỳ máy tính nào chạy trên nhiều hệ điều hành mà không cần bận tâm đến kích cỡ hay thể loại file.
 • windows Version: 3.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 53

🖼️ Portable DeltaCopy 1.4

🖼️
 • Phát hành: Synametrics
 • Một ứng dụng mã nguồn mở cho phép bạn sao lưu dữ liệu một cách nhanh chóng...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 798