🖼️ Waterfox 2020.07 Trình duyệt hiệu suất cao dựa trên mã nguồn Mozilla Firefox

🖼️
  • Phát hành: Waterfox
  • Waterfox là trình duyệt web có hiệu suất cao được xây dựng trên bộ mã nguồn mở của Mozilla Firefox. Trình duyệt này được thiết kế dành cho máy tính chạy hệ điều hành 64 bit.
  • windows Version: 2020.07
  • Đánh giá: 8
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.969