PhraseExpress

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 3,7 MB
  • Lượt xem: 535
  • Lượt tải: 517
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7
Giới thiệu

PhraseExpress có khả năng loại bỏ các công việc đánh máy và quản lý thường xuyên, sử dụng cá đoạn văn bản trong các danh mục tùy biến được. Các template được thảo sẵn có thể lưu lại cùng nhau được với các định dạng bitmap và RTF hoặc HTML. Tính năng dự đoán văn bản giúp theo dõi các mẫu văn bản trùng và cung cấp khả năng tự động hoàn thành các cụm từ. Các thuật toán thông minh sẽ phân tích và học cách viết các mẫu của bạn và gợi ý cho bạn để bạn có thể hoàn thành những cụm từ và câu này. Tính năng Autotext cho phép bạn xác định một văn bản thường dùng nhất thành địa chỉ của bạn, chữ ký hoặc cụm từ thông thường để có rút gọn ngắn hơn văn bản của bạn. Bất cứ khi nào bạn sử dụng rút gọn, PhraseExpress sẽ tự động thay thế chúng với văn bản gốc.

Ví dụ, nếu bạn sử dụng “ty” sẽ được mở rộng thành “thank you very much”. Các entry MS Office AutoCorrect có sẵn cũng được nhập để sử dụng trong bất kì một chương trình Windows nào, không chỉ MS Office. PhraseExpress tự động nhận dạng những Autotext không cần thiết và chặn việc thay thế văn bản trong lần tiếp theo bạn sử dụng Autotext. Clipboard Cache mở rộng chức năng clipboard của Windows bằng cách nhớ tất cả các mục tin được sao chép vào clipboard và lưu chúng lại để sử dụng sau này. Chương trình PhraseExpress có thể tùy chọn loại bỏ bất kì một định dạng văn bản nào từ nội dung clipboard.

Phiên bản mới này có:

Phiên bản 7.0.166 bao gồm những nâng cấp khả năng thực hiện khi sử dụng một lượng lớn các cụm từ trên máy tính cũ.


Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

Phiên bản trên nền tảng khác