🖼️ MultiMouse Điều khiển máy tính từ xa

🖼️
 • Phát hành: Bartels Media
 • MultiMouse là công cụ dành cho nhiều người sử dụng máy tính để điều khiển từ xa màn hình desktop của một máy tính trung tâm với bàn phím và chuột của họ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 819

🖼️ ShareMouse for Mac Chia sẻ chuột

🖼️
 • Phát hành: Bartels Media
 • Bạn muốn sử dụng chuột và bàn phím cùng lúc trên nhiều máy tính khác nhau? ShareMouse 1.0.37 sẽ giúp bạn thực hiện điều đó một cách hiệu quả đến bất ngờ.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 231

🖼️ ShareMouse Portable Chia sẻ chuột

🖼️
 • Phát hành: Bartels Media
 • Bạn muốn sử dụng chuột và bàn phím cùng lúc trên nhiều máy tính khác nhau? ShareMouse 1.0.37 sẽ giúp bạn thực hiện điều đó một cách hiệu quả đến bất ngờ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 312

🖼️ ShareMouse Chia sẻ chuột

🖼️
 • Phát hành: Bartels Media
 • Bạn muốn sử dụng chuột và bàn phím cùng lúc trên nhiều máy tính khác nhau? ShareMouse 1.0.37 sẽ giúp bạn thực hiện điều đó một cách hiệu quả đến bất ngờ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.231

🖼️ PhraseExpress

🖼️
 • Phát hành: Bartels Media
 • PhraseExpress có khả năng loại bỏ các công việc đánh máy và quản lý thường xuyên, sử dụng cá đoạn văn bản trong các danh mục tùy biến được.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 513

🖼️ MaxiVista 4.0.10

🖼️
 • Phát hành: Bartels Media
 • MaxiVista có thể di chuyển màn hình một chiếc máy tính thứ 2 thành màn hình của máy tính khác. Bạn có thể di chuyển chuột qua lại giữa 2 màn hình như phép lạ
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.692