Prevent 1.0

Tải về
3 (1) WinVistaClub Miễn phí 1.037 Dung lượng: 352 KB Ngày: Yêu cầu: Windows Vista, 7, XP

Bạn có những tài liệu quan trọng trong máy tính của bạn. Đôi khi máy tính của bạn lại là một máy tính đa người dùng với rất nhiều user. Bạn không muốn một ai đó truy cập vào máy tính rồi xóa đi, đổi tên, di chuyển hay bất cứ một thao tác nào đó gây ảnh hưởng cũng như thất thoát dữ liệu của bạn. Lúc đó, Prevent 1.0 có thể giúp bạn. Prevent 1.0 cho phép bạn chống việc xóa, dán, copy, di chuyển, đổi tên. Đồng thời chặn các hoạt động sử dụng Task Manager...

Tổng hợp

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 352 KB
  • Lượt xem: 1.059
  • Lượt tải: 1.037
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Vista, 7, XP
Liên kết tải về

Link Download chính thức: