🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • GoTiengViet cho Mac Bộ gõ tiếng Việt cho máy Mac

  • GoTiengViet cho Mac hỗ trợ gõ tiếng Việt miễn phí trên máy Mac; khắc phục được lỗi chữ gạch chân, nhấn 2 lần khi sử dụng các phím mũi tên để di chuyển đồng thời tăng tốc độ soạn thảo đáng kể.
  • Xếp hạng: 3 72 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️