🖼️
 • Phát hành: Imtiger Technologies
 • LonelyScreen là phần mềm nhỏ gọn giúp phát màn hình iPhone, iPad lên máy tính Windows hoặc máy tính Mac một cách dễ dàng thông qua Airplay.
 • windows Version: 1.2.15
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59.951
🖼️
 • Phát hành: Imtiger Technologies
 • LonelyScreen cho Mac là phần mềm quay màn hình iPhone lên máy tính Mac thông qua Airplay dễ dàng và nhanh chóng.
 • mac Version: 1.2.9
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 873