🖼️
  • Phát hành: Simon Tatham
  • PuTTY 0.74 là ứng dụng quản lý kết nối máy tính, server từ xa miễn phí. PuTTY hỗ trợ giao thức Telnet và SSH trên nền tảng Windows, Unix, đi kèm với đó là bộ giả lập lệnh Terminal xterm.
  • windows Version: 0.74
  • Đánh giá: 10
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 24.896