🖼️
  • Serum Game sinh tồn trong vùng đất nhiễm độc

  • Từ nhà phát hành của TerraScape, hãy hòa mình vào một cuộc phiêu lưu sinh tồn ly kỳ trong game Serum, nơi một chất lỏng không xác định đang kiểm soát cuộc sống của bạn.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu