🖼️
 • Phát hành: Ubiquiti
 • WiFiman cho Android là một ứng dụng lý tưởng để phát hiện, phân tíc, so sánh các mạng WiFi, thiết bị Bluetooth LE có sẵn gần đó.
 • android Version: 1.3.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04
🖼️
 • Phát hành: Ubiquiti Networks
 • Ubiquiti WiFiman là ứng dụng lý tưởng để người dùng khám phá các thiết bị đang kết nối mạng và tốc độ mạng.
 • ios Version: 0.7.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06