TicTacToe

Tải về
  • Đánh giá:
    3,7 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 120 KB
  • Lượt xem: 3.738
  • Lượt tải: 3.715
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Vista/7, Java Runtime Environment
Giới thiệu
Tic-tac-toe là một trò chơi phổ biến dùng viết trên bàn cờ giấy có chín ô, 3x3. Hai người chơi, người dùng ký hiệu O, người kia dùng ký hiệu X, lần lượt điền ký hiệu của mình vào các ô. Người thắng là người thể tạo được đầu tiên một dãy ba ký hiệu của mình, ngang dọc hay chéo đều được.
Người Việt thường chơi trò tương tự, gọi là Cờ ca-rô , bàn cờ không giới hạn trong 9 ô, có thể vẽ thêm ô, để kéo rộng ra cho đến khi người nào đạt được một dãy 5 thì thắng cuộc.
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Tìm thêm: Tic Tac Toe
0 Bình luận
Sắp xếp theo