USB Hidden Folder Fix

Tải về
  • Đánh giá:
    4 6 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 210 KB
  • Lượt xem: 16.703
  • Lượt tải: 45.612
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Win XP/2003/Vista/XP/2008/7.NET Framework 3.5
Giới thiệu

USB Hidden Folder Fix

Một số malware làm ẩn tất cả các folder và folder phụ trong USB. Hiển thị chúng rất khó bởi thuộc tính được đặt là System chứ không phải là HIDDEN.

Công cụ USB Hidden Folder Fix có thể lướt qua toàn bộ các folder trên USB và hiển thị  các folder bị ẩn đó. Công cụ này rất đơn giản, dễ sử dụng.

 USB Hidden Folder Fix

Tuyết Mai (Theo Softpedia)