AdFree Android

Tải về
  • Đánh giá:
    2 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 60 KB
  • Lượt xem: 1.258
  • Lượt tải: 1.247
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android OS
Giới thiệu

AdFree sẽ loại bỏ hầu hết các quảng cáo xuất hiện trong trình duyệt và các ứng dụng khác. Phần mềm này thực hiện công việc bằng cách tiêu diệt các yêu cầu tới tên host phổ biến trong file host hệ thống.

AdFree Android

Nếu bạn có vấn đề với ứng dụng này hoặc biết thêm các tên host không thể lọc được, hãy comment tới forum xda-developers.com và vấn đề sẽ được giải quyết.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: