Afaria for Android

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 494 KB
  • Lượt xem: 313
  • Lượt tải: 303
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android
Giới thiệu

Afaria ứng dụng linh hoạt, quản lý thiết bị di động và các giải pháp bảo mật cho doanh nghiệp. Afaria cung cấp cho bạn với một giao diện quản trị duy nhất để quản lý tập trung, an toàn triển khai các dữ liệu di động, các ứng dụng các thiết bị di động.

An Nhiên (theo Sybase)

Liên kết tải về

Link Download chính thức: