McAfee FreeScan - quét virus trực tuyến

Truy cập
  • Đánh giá:
    2,3 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 4.886
  • Lượt tải: 4.785
  • Ngày:
Giới thiệu

McAfee FreeScan sẽ giúp bạn tìm kiếm và phát hiện ra hàng nghìn loại virus trên máy tính. Dựa trên công nghệ tìm kiếm virus của McAfee VirusScan, FreeScan sẽ tìm kiếm và liệt kê chi tiết thông tin về các file có nhiễm virus (nếu có) trên máy tính của bạn. Sau khi hiển thị những thông tin đó, FreeScan sẽ cung cấp các link thông tin thêm về virus tìm được và cách để gỡ bỏ nó ra khỏi hệ thống.

Bạn có thể phải download và cài đặt ActiveX trong lần sử dụng đầu tiên và chỉ hỗ trợ trên trình duyệt Internet Explorer.

Liên kết tải về