Base Workflow cho iOS 2.4.8 Ứng dụng hỗ trợ quản lý công việc doanh nghiệp

Tải về

Base Workflow cho iOSứng dụng quản lý doanh nghiệp, được nhiều người sử dụng trên iPhone/iPad trong thời gian vừa qua. Tại ứng dụng này, sẽ giúp doanh nghiệp quản lý mọi quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp, dễ dàng thiết lập, số hoá và chuẩn hoá tất cả các quy trình doanh nghiệp, tránh sai sót và lặp lại công việc.

Trong ứng dụng này, sẽ hỗ trợ cho người dùng liên kết để tự động chuyển giao giữa các quy trình, phát hiện ngay các điểm tắc nghẽn để cái tiến nhằm phối hợp nhịp nhàng hơn giữa các phòng ban. Cũng như, chuẩn hoá và tối ưu luồng trao đổi thông tin, làm việc hiệu quả hơn và thông minh hơn, tự động hoá các công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Tính năng chính của ứng dụng Base Workflow cho iOS

Phân quyền:

 • Phân quyền thao tác trên Workflow
 • Phân quyền tạo quy trình
 • Phân quyền xóa quy trình

Quy trình:

 • Giới thiệu giao diện trong 1 quy trình
 • Giới thiệu về giao diện người dùng
 • Cách tạo quy trình mới
 • Tạo quy trình từ mẫu trên Base Template
 • Phân loại các quy trình
 • Thiết lập trường dữ liệu tùy chỉnh trong quy trình
 • Xuất trường dữ liệu tùy chỉnh ra file excel
 • Thiết lập mẫu in tùy chỉnh trong quy trình
 • Thiết lập bộ đếm mã tự động trong quy trình
 • Nhân bản quy trình
 • Thay thế vai trò nhân sự trong quy trình
 • Xóa quy trình
 • Cài đặt người quản trị quy trình

Giai đoạn:

 • Thêm giai đoạn mới trong quy trình
 • Chỉnh sửa giai đoạn trong quy trình
 • Xóa 1 giai đoạn trong quy trình

Nhiệm vụ:

 • Thêm nhiệm vụ mới trong quy trình
 • Nhập nhiệm vụ vào quy trình từ file excel
 • Nhập 1 nhiệm vụ từ file excel với nhiều trường dữ liệu dạng bảng
 • Cách nhân bản nhiệm vụ
 • Thiết lập người nhận nhiệm vụ theo điều kiện
 • Thiết lập thời hạn thực thi nhiệm vụ theo lịch làm việc thực tế
 • Chuyển tiếp 1 nhiệm vụ sang giai đoạn tiếp theo
 • Cài đặt kéo ngược nhiệm vụ về giai đoạn trước
 • Cài đặt lý do thất bại cho nhiệm vụ
 • Sử dụng bộ lọc để lọc nhiệm vụ theo nhu cầu
 • Thêm/ xóa người theo dõi trong 1 nhiệm vụ/ công việc
 • Thêm nhiều người theo dõi cùng lúc
 • Gắn nhãn (tags) cho nhiệm vụ
 • In nhiệm vụ theo mẫu in mặc định
 • In file, in nhiệm vụ có gắn QRcode
 • Xem tổng quan nhiệm vụ trong quy trình
 • Xuất nhiệm vụ trong quy trình ra file excel
 • Lưu trữ nhiệm vụ
 • Thiết lập chuyển tiếp nhiệm vụ từ quy trình A sang B
 • Thiết lập người theo dõi mặc định nhiệm vụ khi chuyển tiếp từ quy trình A sang B

Công việc:

 • Cách thiết lập danh sách công việc mặc định cho từng giai đoạn
 • Chỉnh sửa danh sách công việc mặc định trong từng giai đoạn
 • Thêm công việc thủ công trong từng nhiệm vụ
 • Chỉnh sửa thông tin công việc trong nhiệm vụ
 • Thiết lập tính năng đánh giá công việc trong 1 nhiệm vụ trước khi hoàn thành
 • Xóa công việc trong nhiệm vụ

Quản lý và báo cáo:

 • Cách xem nhiệm vụ và công việc của nhân viên mình quản lý
 • Báo cáo trong quy trình
 • Tạo báo cáo tùy chỉnh bằng Customized dashboard
 • Owner xem tất cả quy trình trên hệ thống
 • Báo cáo hệ thống

Ngoài ra, ứng dụng Base Workflow còn giúp các doanh nghiệp liên kết toàn diện tất cả các quy trình với nhau. Mỗi công việc khi kết thúc ở một quy trình này có thể được chuyển tiếp tự động sang một quy trình khác. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có thể tạo riêng một quy trình Xử lý vấn đề, để tự động nhận các công việc không được hoàn thành ở ba quy trình trước đó.

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 2.4.8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 04
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 13.0 trở lên
Liên kết tải về
Link Download chính thức: