Bookpedia for Mac

Tải về
3 (1) Bruji Dùng thử 254 Dung lượng: 11,4 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Bookpedia là phần mềm tạo thư mục cho Mac OS X. Chương trình này sẽ truy hồi thông tin từ trang web, có khả năng thu thập thông tin thông minh giúp bạn sắp xếp các cuốn sách dành cho Mac OS X. Sử dụng Bookpedia rất dễ dàng bởi giao diện quen thuộc của chương trình.

Phiên bản mới này có:

• Sau khi phân loại một dòng mới, bảng sẽ tự động được kéo lên đầu trang

• Lệnh mới:"Validate links on file" giúp kiểm tra sự hiện diện của tất cả những file liên kết

• Cho phép đăng ký với số serial có cách ở giữa

• Thêm menu context "Create link from link for selection" đối với những trang được mở thông qua đường dẫn đã được mở trước đó

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 11,4 MB
  • Lượt xem: 258
  • Lượt tải: 254
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm