Amigabit Privacy Cleaner 1.0.2

Link Download Amigabit Privacy Cleaner chính:

🖼️ Andromeda File Secure Eraser Bảo mật tập tin dễ dàng

🖼️
 • Phát hành: AndromedaApps
 • Andromeda File Secure Eraser là cách đơn giản nhất và nhanh nhất để giúp bạn xóa những file quan trọng khỏi ổ cứng một cách an toàn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 923

🖼️ dirLock 1.4 Công cụ khóa thư mục

🖼️
 • Phát hành: Emon
 • Một máy tính có thể cho nhiều người sử dụng, để an toàn cho những thư mục chứa dữ liệu mà bạn muốn không cho người khác xem...
 • windows Version: 1.4
 • Đánh giá: 35
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.313

🖼️ SecureIT Encryption Software

🖼️
 • Phát hành: Cypherix strong encryption
 • SecureIT Encryption Software là phần mềm mã hóa 448 bit đơn giản và rất dễ sử dụng, có thể bảo vệ tất cả các file và folder của bạn. Với mã hóa Blowfish, một thuật toán mã hóa mạnh mẽ và có thể tùy biến được, một module bảo vệ và hỗ trợ lệnh.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 368

🖼️ InSync 11.2 Sao lưu dữ liệu quan trọng của bạn

🖼️
 • Phát hành: Dillobits
 • InSync là công cụ được thiết kế đơn giản mà vẫn linh hoạt cho phép thực hiện các tác vụ khó hơn và chuyên nghiệp hơn.
 • windows Version: 11.2.73
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 430

🖼️ DriveCrypt 5.5 Bảo vệ tất cả dữ liệu cá nhân

🖼️
 • Phát hành: SecurStar
 • Drivecrypt là công cụ an toàn và dễ sử dụng để bảo vệ tất cả dữ liệu cá nhân trên notebook và máy tính để bàn vào mọi thời điểm.
 • windows Version: 5.5.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.838
Xem thêm Mã hóa dữ liệu