CCleaner 6.09.10300

🖼️
🖼️
  • x wall series

  • x-Wall là một tập hợp 4 sản phẩm dùng để bảo vệ máy tính và giữ an toàn cho dữ liệu của bạn. X-Wall bao gồm bộ lọc nội dung có thể tùy biến cũng như do người dùng ấn định, tính năng diệt virus, xử lý internet và firewall cá nhân...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • BlueSoleil Hỗ trợ kết nối thiết bị Bluetooth

  • BlueSoleil hỗ trợ tăng tốc kết nối với các thiết bị khác thông qua Bluetooth, giúp người dùng dễ dàng truyền tải dữ liệu, in ấn, chia sẻ dữ liệu... với các thiết bị được kết nối.
  • Xếp hạng: 4 123 Phiếu bầu
;
Xem thêm Tiện ích máy tính