Feedly

Link Download Feedly chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Acunetix Web Vulnerability Scanner 9.0 Build 20131023 Kiểm tra mức độ bảo mật của website

🖼️
 • Phát hành: Acunetix
 • Acunetix Web Vulnerability Scanner có nhiều tính năng mới kiểm tra mức độ bảo mật của website, tự động truy cập và quét SVN, cải tiến khả năng kiểm tra Cross-site scripting (XSS) và sửa các lỗi khác.
 • windows Version: 9.0 Build 20131023
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.494

🖼️ Chrome Cleanup Tool 86.247 Gỡ thanh công cụ, trang khởi động không mong muốn trên Chrome

🖼️
 • Phát hành: Google
 • Chrome Cleanup Tool là công cụ dọn dẹp Chrome, giúp quét và loại bỏ những phần mềm có thể gây ra những vấn đề cho trình duyệt này như lỗi, các trang, thanh công cụ khởi động không bình thường...
 • windows Version: 86.247.200
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.161

🖼️ EMS SQL Query for SQL Server

🖼️
 • Phát hành: EMS Software Development
 • EMS SQL Query for SQL Server là một ứng dụng đơn giản, cho phép bạn nhanh chóng xây dựng các truy vấn SQL vào cơ sở dữ liệu Microsoft SQL.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 599

🖼️ Zolved Remote Control (Sever)

🖼️
 • Phát hành: Zolved
 • Zolved là một công cụ nhỏ gọn và miễn phí, cho phép người dùng nhanh chóng điều khiển máy tính từ xa qua mạng mà không cần cài đặt cũng như yêu cầu người dùng có nhiều kỹ năng về mạng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.011

🖼️ Traffic Inspector 3.0 Kiểm soát lưu lượng truy cập mạng

🖼️
 • Phát hành: Smart-Soft
 • Traffic Inspector là một giải pháp toàn diện giúp bạn đảm bảo an ninh mạng, kiểm soát truy cập web và phân tích lưu lượng truy cập.
 • windows Version: 3.0.1.814
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 93
Xem thêm Tiện ích khác