Giấy khen

Link Download Giấy khen chính:

🖼️ Lịch hẹn hàng ngày Template Lịch hẹn hàng ngày

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Theo dõi thời gian của bạn với lịch hẹn hàng ngày, cho phép bạn đặt lịch hẹn với khoảng cách thời gian là 30 phút một lần bắt đầu từ 7:00 đến 18:30 hàng ngày.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 663

🖼️ Theo dõi tiến trình giảm cân nam giới Template theo dõi tiến trình giảm cân nam giới

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Theo dõi sức khỏe của bạn và tiến độ giảm cân với mẫu tiện dụng này. Nhập trọng lượng và đo lường cho ngực, eo, và hông, và tính toán sẽ được hiển thị cho trọng lượng nạc cơ thể, chất béo cơ thể, và chỉ số khối cơ thể (BMI).
 • windows

🖼️ Dự án tài chính kinh doanh 5 năm Template Dự án tài chính kinh doanh 5 năm

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Bảng mẫu này ước tính các con số tài chính của một công ty trong vòng 5 năm. Các dự toán bao gồm các mẫu và báo cáo lưu chuyển tiền tệ và một bảng cân đối.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 407

🖼️ Báo cáo doanh số hàng quý Template Báo cáo doanh số hàng quý

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu đơn giản nhưng thanh lịch này cho phép bạn theo dõi doanh số theo quý cho tất cả các sản phẩm của mình.
 • windows
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.827

🖼️ Trình bày chủ đề mùa thu vui tươi Template Trình bày chủ đề mùa thu vui tươi

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Trẻ em và người lớn sẽ yêu thích các hình ảnh minh họa thú vị của bản trình bày theo chủ đề mùa thu, bao gồm một trường học, xe buýt, lá cây, bí ngô và bù nhìn với các màu sắc mùa thu tươi sáng. Mẫu này có định dạng màn hình rộng (16x9) và chứa nhiều bố trí bản chiếu mà bạn có thể dễ dàng sửa đổi.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 961
Xem thêm Mẫu Office