InSync (64-bit) dự phòng

Tải xuống InSync (64-bit) dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống InSync (64-bit) dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download InSync (64-bit) chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ SplitFile 1.7

🖼️
 • Phát hành: JockerSoft
 • SplitFile là phần mềm tiện ích chia nhỏ các file có dung lượng lớn ra để tiện cho việc sao lưu hay upload trên các website lưu trữ. Ngoài ra nó còn có chức năng ráp nối lại các file đã chia nhỏ lại.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.685

🖼️ FolderJump

🖼️
 • Phát hành: Leonid Belousov
 • FolderJump thay đổi nhanh chóng các folder trong Windows Explorer và Open/Save Dialogs. Tiện ích Master Cluster của FolderJump là một mở rộng đơn giản và tiện dụng dối với menu context chuẩn của Windows Explorer và Open/Save Dialogs.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 246

🖼️ WinFR

🖼️
 • Phát hành: Thomas Wallstein
 • WinFR cho bạn dễ dàng đổi tên hàng loạt file cùng một lúc, một ứng dụng mạnh mẽ, dễ dàng sẽ giúp bạn rất nhiều khi cần đổi tên file.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 276

🖼️ moveAddict

🖼️
 • Phát hành: Kapeli
 • moveAddict là một ứng dụng có thể sử dụng để cắt và dán các file từ Finder, cũng như để kết hợp các folder. Chương trình này cung cấp các chức năng Finder đang thiếu, khả năng chuyển file sử dụng bàn phím. Điều này có nghĩa là nó có thể thay thế kéo và th
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 326

🖼️ X360 Tiff to Pdf Image ActiveX Control

🖼️
 • Phát hành: X360 Software
 • X360 Tiff to Pdf Image ActiveX Control cho phép chuyển đổi định dạng TIFF hoặc nhiều trang hình ảnh TIFF vào một tài liệu PDF. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp hình ảnh và tạo ra nhiều trang PDF mới. Nó hỗ trợ nén, Group3 Fax, Group4 Fax, JPEG, LZW, PackBits,
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 565
Xem thêm Nén - Giải nén