Spyder dự phòng

Tải xuống Spyder dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Spyder dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • Gesture Translate for Mac

  • Gesture Translate giúp bạn dịch các trang web chỉ với 1 cú click chuột. Gesture Translate là một lựa chọn mới để bạn có thể chọn các cặp ngôn ngữ dịch thuật và dịch bất kỳ văn bản mà bạn muốn từ các trang hiện tại. Các đoạn dịch sẽ được hiển thị ở các tha
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • FarFinder 1.4.3 for Mac

  • FarFinder cho phép bạn duyệt các thư mục của Mac thông qua web. Nếu bạn không cần điều khiển Mac của mình nhưng muốn có được các khả năng “chộp” các file từ nó, FarFinder của Flying Mac là một tiện ích có thể thay cho một VNC client.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Wireshark cho Mac Phân tích giao thức mạng cho Mac

  • Wireshark cho Mac là công cụ dùng để phân tích các giao thức của mạng cho Mac. Wireshark cho phép bạn xem được chi tiết các giao thức mạng hiện có, bắt các gói tin và phân tích offline những gói tin đó, cũng như phân tích VoIP.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Phần mềm mạng