WebReader 3.0.0

Link Download WebReader chính:
🖼️
 • Finder Plus

 • Finder Plus là một ứng dụng chuyên nghiệp được thiết kế cho phép bạn tìm kiếm các tập tin, tìm file trùng lặp, hoặc từ khóa Registry.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Empty Folder Nuker Tìm xóa nhanh và triệt để thư mục rỗng

 • Trong quá trình sắp xếp và di chuyển tập tin từ thư mục này sang thư mục khác, bạn đã vô tình tạo ra rất nhiều thư mục rỗng mà quên xóa chúng đi và chính điều này làm lãng phí dung lượng lưu trữ trên máy.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Disk Sorter (32-bit)

 • Disk Sorter là một ứng dụng mạnh mẽ dùng để phân loại tập tin. Nó cho phép bạn phân loại các tập tin từ một hoặc nhiều ổ đĩa, thư mục, chia sẻ qua mạng và thiết bị lưu trữ NAS.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • BitLocker To Go Reader Quản lý thông tin người dùng

 • BitLocker To Go Reader là ứng dụng cung cấp cho người dùng khả năng truy cập read-only vào ổ cứng có định dạng FAT đã được bảo vệ bởi BitLocker trên máy tính chạy hệ điều hành Windows.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Nén - Giải nén