Winclone for Mac

Link Download Winclone for Mac chính:

🖼️ TouchOven cho Mac 1.2 Đa dạng hóa thao tác trên trackpad

🖼️
 • Phát hành: Ryan Hanson
 • TouchOven cho Mac cấu hình thêm nhiều thao tác mới trên Trackpad của máy tính Apple. Nhờ TouchOven cho Mac, người dùng có thể thực hiện các tác vụ tùy chỉnh một cách dễ dàng và tích hợp liền mạch với hệ điều hành.
 • mac Version: 1.2.9

🖼️ Witch for Mac

🖼️
 • Phát hành: Many Tricks
 • Witch for Mac là ứng dụng giúp bạn chuyển đổi giữa các cửa sổ dễ dàng hơn. Ứng dụng này lại mang lại cho bạn cảm giác chuyển giống Windows, với một danh dách các cửa sổ đang mở, thumbnail cho mỗi cửa sổ, và một vài phím tắt khác.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 408

🖼️ DAEMON Tools cho Mac 7.3 Phần mềm tạo và quản lý ổ đĩa ảo cho Mac

🖼️
 • Phát hành: Disc Soft
 • DAEMON Tools cho Mac 7.3 là phần mềm tạo ổ đĩa ảo CD/DVD/HDD trên máy Mac, hỗ trợ người dùng tạo các file ảnh dưới các định dạng ISO, MDX và MDS/MDF.
 • mac Version: 7.3.0
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 591

🖼️ Stellar Drive ToolBox for Mac 1.0 Tối ưu, quản lý, sửa chữa và bảo vệ ổ cứng cho Mac

🖼️
 • Phát hành: Stellar Information Systems
 • Stellar Drive ToolBox là một gói công cụ hoàn chỉnh bao gồm 12 tiện ích đĩa cần thiết để cung cấp hiệu suất tối ưu, tốc độ cao và giúp người dùng có được trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng hệ điều hành Mac OS X.
 • mac Version: 1.0

🖼️ Timer Utility for Mac

🖼️
 • Phát hành: Juan Roa
 • Timer Utility là một công cụ quản lý thời gian bao gồm các tính năng báo thức, tính ngược thời gian, đếm ngược ngày, đồng hồ bấm giây và tất cả các tính năng theo dõi thời gian mới...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 514
Xem thêm Tiện ích hệ thống