🖼️
🖼️
🖼️
 • UPnP Wizard Quản lý port mapping theo giao thức UPnP trên router
 • UPnP Wizard là công cụ đơn giản cho phép người dùng quản lý tất cả các port mapping theo giao thức UPnP trên router từ một chiếc máy tính duy nhất. Đây là công cụ miễn phí dành cho hệ điều hành Windows 10/8/7/Vista.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • XL Share Board Ứng dụng chia sẻ clipboard cho máy tính
 • XL Share Board là ứng dụng giúp người dùng chia sẻ nội dung clipboard qua mạng cục bộ, trong đó bao gồm các tập tin và thư mục đã được sao chép. Người dùng còn có thể xem lịch sử clipboard bất cứ khi nào mong muốn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • XL Screen Streamer Phần mềm stream màn hình desktop nhanh chóng
 • XL Screen Streamer là ứng dụng cho phép những người khác nhìn thấy màn hình desktop trực tuyến của bạn bằng cách sử dụng bất cứ trình duyệt web nào. Bạn có thể chia sẻ toàn bộ desktop hoặc chỉ một phần màn hình. Ứng dụng này hỗ trợ cho Windows 10/8/7/Vista.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • XL Editor Ứng dụng xử lý văn bản & chỉnh sửa PDF
 • XL Editor là ứng dụng xử lý văn bản và chỉnh sửa PDF bao gồm nhiều tính năng đơn giản nhưng mạnh mẽ. Ứng dụng này giúp người dùng mở và chỉnh sửa các văn bản Word, tập tin PDF, văn bản RTF và nhiều thứ khác nữa.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • XL Delete Công cụ xóa dữ liệu an toàn
 • XL Delete là công cụ xóa dữ liệu an toàn, giúp người dùng loại bỏ vĩnh viễn các tập tin riêng tư và nhạy cảm của bạn bằng cách sử dụng công cụ dọn dẹp file mạnh mẽ.
 • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu