🖼️
🖼️
  • DropCopy for Mac
  • DropCopy sử dụng công nghệ Bonjour của Apple nhằm giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng chia sẻ các file và folder giữa nhiều máy tính Mac qua mạng LAN...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu