🖼️
  • 280 Slides

    Tạo trình diễn trực tuyến
  • Tuy đang ở giai đoạn thử nghiệm nhưng dịch vụ đã được nhiều người dùng Internet biết đến và sử dụng, bởi khả năng tạo bài trình diễn chỉ với vài cú nhấn chuột.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu