🖼️ 3DPageFlip for Video Chuyển đổi tập tin PDF sang eBook lật trang 3D

🖼️
 • Phát hành: 3DPageFlip Software
 • 3DPageFlip for Video là phần mềm giúp bạn chuyển đổi các tập tin PDF sang eBook lật trang 3D với tính năng nhúng video. Với cách sử dụng PDF mạnh mẽ và chuyển đổi Video bạn sẽ tạo được các eBook chuyên nghiệp.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 996

🖼️ 3D PageFlip Printer (64-bit) Xuất bản bất kỳ tài liệu nào vào 3D FlippingBook

🖼️
 • Phát hành: 3DPageFlip Software
 • 3D PageFlip Printer hoạt động như một máy in và cho phép người dùng tạo ra cuốn sách online flash với hiệu ứng lật trang 3D từ hầu hết các ứng dụng của Microsoft Windows.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 443

🖼️ 3D PageFlip Printer (32-bit) Xuất bản bất kỳ tài liệu nào vào 3D FlippingBook

🖼️
 • Phát hành: 3DPageFlip Software
 • 3D PageFlip Printer hoạt động như một máy in và cho phép người dùng tạo ra cuốn sách online flash với hiệu ứng lật trang 3D từ hầu hết các ứng dụng của Microsoft Windows.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 689

🖼️ 3D PageFlip for Album Tạo Album ảnh với hiệu ứng lật trang 3D

🖼️
 • Phát hành: 3DPageFlip Software
 • 3D PageFlip for Album đơn giản dễ sử dụng Photo Collage and FlippingBook Generator để biến những bức ảnh bình thường sang album flash hoạt hình 3D tuyệt đẹp
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.326

🖼️ 3DPageFlip for Office (64-bit) Tạo hiệu ứng lật trang 3D cho tài liệu Office

🖼️
 • Phát hành: 3DPageFlip Software
 • 3D PageFlip for Office là một phần mềm Office chuyên nghiệp để cho phép chuyển tài liệu Microsoft Office (*.docx, *.pptx, *.rtf, *.xls, …) và các tập tin PDF sang một cuốn sách flash với hiệu ứng lật trang.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 554

🖼️ 3DPageFlip for Office (32-bit) Tạo hiệu ứng lật trang 3D cho tài liệu Office

🖼️
 • Phát hành: 3DPageFlip Software
 • 3D PageFlip for Office là một phần mềm Office chuyên nghiệp để cho phép chuyển tài liệu Microsoft Office (*.docx, *.pptx, *.rtf, *.xls, …) và các tập tin PDF sang một cuốn sách flash với hiệu ứng lật trang.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 783

🖼️ 3DPageFlip Lite - freeware Tạo hiệu ứng lật trang 3D cho tập tin PDF

🖼️
 • Phát hành: 3DPageFlip Software
 • 3DPageFlip Lite là phần mềm miễn phí để chuyển đổi một cuốn sách văn bản sang sách điện tử kỹ thuật số 3D với hiệu ứng chuyển trang giống như một cuốn sách thật.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.095

🖼️ 3D PageFlip Standard for Mac Tạo hiệu ứng lật trang 3D cho tập tin PDF

🖼️
 • Phát hành: 3DPageFlip Software
 • 3DPageflip Standard for Mac là phần mềm tiện dụng để chuyển đổi các tập tin PDF sang e-books 3D với hiệu ứng như một cuốn sách thực sự chỉ trong một vài phút, kéo góc trang để lật trang, hiển thị độ dày cuốn sách và tự động lật trang.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 544

🖼️ 3D PageFlip Standard Tạo hiệu ứng lật trang 3D cho tập tin PDF

🖼️
 • Phát hành: 3DPageFlip Software
 • 3DPageFlip Standard là một công cụ hoàn hảo để chuyển đổi các tập tin định dạng PDF vào các tạp chí tương tác lật trang 3D. Với 3DPageFlip Standard, bạn có thể tạo ra các tạp chí tương tác 3D đáng kinh ngạc, catalog, tờ rơi, sách báo
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 906