🖼️ AbiWord 2.8 Trình soạn thảo văn bản đơn giản

🖼️
 • Phát hành: AbiSource
 • AbiWord là một chương trình xử lý văn bản miễn phí tương tự như Microsoft Word.
 • windows Version: 2.8.6
 • Đánh giá: 32
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.870

🖼️ AbiWord Portable 2.8 Phần mềm soạn thảo văn bản Portable

🖼️
 • Phát hành: AbiSource
 • AbiWord Portable là phần mềm soạn thảo văn bản dưới dạng Portable, tuy nhỏ nhưng tính năng không hề thua kém gì Microsoft Word quen thuộc.
 • windows Version: 2.8.6 Rev 2
 • Đánh giá: 49
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70.028

🖼️ AbiWord for Mac

🖼️
 • Phát hành: AbiSource
 • AbiWord được thiết kế với đầy đủ các tính năng tương tự như trình biên soạn văn bản của Microsoft Word...
 • mac
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.398