🖼️
 • Ap PDF to TIFF converter
 • AP PDF to TIFF Batch Converter là phần mềm chuyển đổi từ PDF sang TIFF như văn bản, hình ảnh, đồ họa,… mà không cần đến phần mềm hỗ trợ Adobe Acrobat, Acrobat Reader, .....
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • XPS to PDF
 • XPS to PDF Converter là một công cụ chuyển đổi mạnh mẽ, có thể tạo hoặc tạo tác các file Adobe PDF và rất nhiều định dạng ảnh.
 • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Tiff to PDF (tiff2pdf)
 • Công cụ chuyển đổi theo nhóm ảnh TIFF sang định dạng PDF có thể chuyển đổi các file TIFF sang định dạng PDF. Đây là một phần mềm độc lập và không phải là plugin của Acrobat.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Text to pdf (txt2pdf)
 • Text To PDF ( text2pdf ,txt2pdf ) là phần mềm chuyển đổi dữ liệu sang định dạng PDF với mức tổn thất thông tin ít nhất. Phần mềm này hỗ trợ lệnh, chuyển đổi theo nhóm, mã hóa, định hướng trang, đặt font chữ,...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • PS to Tiff
 • PS to Tiff là ứng dụng Windows có thể giúp bạn thực hiện chuyển đổi tốc độ cao từ dữ liệu PostScript sang định dạng TIFF. Ps to Tiff sẽ tạo ra các bức ảnh có độ trung thực cao nhất so với file gốc.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • PS to PDF
 • PS to PDF là một ứng dụng có thể cung cấp khả năng thực hiện tốt nhất để chuyển đổi tốc độ cao từ PostScript sang dữ liệu PDF.
 • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
 • PS to Image
 • PS to Image là một ứng dụng windows cung cấp cho bạn khả năng tốt nhất hiện có để chuyển đổi tốc độ cao từ PostScript, ví như bmp, tiff, jpeg, gif, png, pcx, emf, wmf,...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • PDF to Word
 • AP PDF to WORD Batch Converter là một công cụ tiện ích có thể tạo file dữ liệu Rich Text Format (PDF sang DOC / PDF sang WORD ) với văn bản, ảnh, đồ họa,...sử dụng định dạng gốc của dữ liệu PDF
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • PDF to TIFF
 • AP PDF to TIFF Batch Converter là một công cụ tiện ích, có thể tạo dữ liệu TIFF đầy đủ chức năng với văn bản, ảnh, đồ họa,...sử dụng định dạng dữ liệu PDF gốc.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • PDF to Image
 • AP PDF to IMAGE Batch Converter là một công cụ đơn giản, cho phép bạn tạo dữ liệu ảnh đầy đủ chức năng với văn bản, ảnh, đồ họa, sử dụng định dạng gốc của dữ liệu PDF.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • PDF Stamp ( pdf watermark )
 • PDF Stamp là một phần mềm cao cấp, giúp bạn có thể gắn tem nội dung lên một dữ liệu PDF. Bên cạnh ảnh, văn bản và đồ họa, PDF Stamp có thể thêm đường link và ghi chú.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • PDF Split/PDF Merge
 • PDF Split/Merge là một ứng dụng độc lập để bạn có thể cắt, nối dữ liệu PDF, cho phép bạn chia một file Pdf lớn thành nhiều file nhỏ hơn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
Có tất cả 16 phần mềm.